Selvregistrering er ikke tilgjengelig nå

Det utføres for øyeblikket vedlikehold av systemet, og vi er derfor nødt til å deaktivere selvregistrering
Selvregistrering vil aktiveres så snart vedlikeholdet er avsluttet.
Etter vedlikeholdet vil det være en ny adresse for å gjennomføre selvregistrering.
Den nye adressen vil være https://selfreg.banenor.no/iam/im/extpub/ui7/index.jsp?task.tag=BaneNORSelfregistration

PIPIPIPI