1
Informasjon (åpen) Informasjon
Informasjon
2
Betingelser (lukket) Betingelser
Betingelser
3
Personopplysninger (lukket) Personopplysninger
Personopplysninger
4
Verifiser (lukket) Verifiser
Verifiser
5
Lag Forespørsel (lukket) Lag Forespørsel
Lag Forespørsel
6
Send Forespørsel (lukket) Send Forespørsel
Send Forespørsel

Bli bruker på Jernbaneverkets ekstranett

Du som arbeider i et jernbaneforetak (togselskap), som leverandør til Jernbaneverket, som medarbeider i prosjekter eller andre samarbeidspartnere, kan bli bruker på vårt ekstranett. Her får du tilgang til informasjon og samhandlingsfunksjoner som vi benytter i vår virksomhet.

Noen av våre samarbedispartnere har direkte pålogging til vårt ekstranett. Er du ansatt hos en av disse, trenger du ikke å registrere deg her.

Trafikanter, jernbanentusiaster og publikum for øvrig henvises til våre offentlige websider på www.jernbaneverket.no

Selvregistrering for samarbeidspartnere starter her. Din forespørsel vil bli behandlet av Jernbaneverket før du får tilgang. Du vil få en velkomstmelding på epost når vi har behandlet din forespørsel.

PIPIPIPI